Hotline


Pre operatívne vyriešenie Vašich potrieb vznikajúcich pri práci s našimi produktmi využite zverejnené emailové adresy alebo telefónne čísla.

Hotline sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.


 
MADO - účtovníctvo pre Windows
Email:
Tel:
041 / 286 15 15, voľba 3

 
HUMANET - online účtovníctvo a mzdy
Web:

Čo je hotline?

Metodická pomoc v oblasti obsluhy programu. Táto pomoc je určená na riešenie konkrétnych jednorazových zákazníckych požiadaviek pri ovládaní programu, problémov a nejasností, na ktoré užívateľ narazil pri práci s programom.

Výsledkom hotline môže byť úspešné vyriešenie požiadavky zákazníka alebo návrh na zapracovanie nových funkcií do programu. V prípade, že sa požiadavku prostredníctvom hotline nepodarí vyriešiť z dôvodu chyby, potom hotline poskytne zákazníkovi inú alternatívu, ktorá jeho problém vyrieši a oprava chyby bude zahrnutá do niektorého z budúcich update aplikácie. Pokiaľ požiadavka užívateľa nebola vyriešená, pretože je požadovaná nová funkcia, ktorú program neobsahuje, potom takáto nová funkcia bude zaradená do plánu a na základe zoznamu existujúcich požiadaviek budú do nasledujúcej verzie programu zapracované také funkcie, ktoré zákazníci najčastejšie požadovali.

Čo nie je hotline?

Hotline neposkytuje legislatívne poradenstvo. V ojedinelých prípadoch Vám môže pracovník hotline poradiť aj v legislatívnej oblasti, avšak takáto rada nie je právne ničím podložená a mali by ste si to vždy radšej overiť na príslušnom úrade alebo inštitúcii. Ak potrebujete podporu v legislatívnej oblasti, zúčastnite sa našich legislatívnych školení, ktoré nájdete na našich stránkach v sekcii venovanej školeniam a vzdelávaniu.

Hotline taktiež nie je určený na zaškolenie obsluhy do ovládania programu. Na toto sú určené príslušné školenia, ktoré nájdete na našich stránkach v sekcii venovanej školeniam a vzdelávaniu. Pokiaľ Vám miesto a termín plánovaných hromadných školení nevyhovuje, je možné dohodnúť aj individuálne školenie v mieste sídla Vašej organizácie alebo priamo u nás.

Poskytovanie obchodných informácií taktiež nespadá do úlohy pracovníkov hotline. Pokiaľ potrebujete zistiť informácie obchodného charakteru, využite prosím kontakty, ktoré nájdete na našich stránkach v sekcii kontaktov.

Vedenie účtovníctva, ekonomický softvér Humanet
Webdesign DUFEKSOFT - tvorba webstránok a softvéru na mieru
Aby sme mohli zlepšovať služby na www.madosoft.sk, využívame cookies. Viac info.