Účtovníctvo bez starostí

Prejdite na program HUMANET a okrem výhodnej ceny sa zbavíte starostí s inštaláciami a aktualizáciami softvéru na Vašom počítači. Viac informácií o programe HUMANET získate na adrese http://www.humanet.sk.

Produkt - ceny platné od 1.2.2017 Licencia SÚ / rok SÚ / polrok
* Všetky ceny sú uvádzané v € vrátane DPH.
MADO Jednoduché účtovníctvo
a) monoverzia (1 organizácia) 174,00 € 42,00 € 27,60 €
b) multiverzia (do 10 organizácií) 132€ + (43,20€ x počet firiem) 88,80 € 50,40 €
c) multiverzia (nad 10 organizácií) cena dohodou 88,80 € 50,40 €
d) malá multiverzia (do 2 organizácií) 132€ + (43,20€ x 2) 66,00 € 38,40 €
MADO Podvojné účtovníctvo
a) mono, počet zápisov v denníku do 1000 175,20 € 68,40 € 42,00 €
b) mono, počet zápisov v denníku do 3000 222,00 € 84,00 € 48,00 €
c) mono, počet zápisov v denníku nad 3000 306,00 € 99,60 € 57,60 €
d) multiverzia (do 10 organizácií) 219,60 € + (87,60€ x počet firiem) 162,00 € 86,40 €
e) multiverzia (nad 10 organizácií) cena dohodou 162,00 € 86,40 €
f) malá multiverzia (do 2 organizácií) 219,60 € + (87,60€ x 2) 144,00 € 78,00 €
MADO mix (JÚ + PÚ)
a) multiverzia kombinovaná (JÚ + PÚ) 175,20€ + (43,20€ x počet firiem JÚ) + (87,60€ x počet firiem PÚ) 174,00 € 90,00 €
a) malá multi kombinovaná (JÚ + PÚ) 175,20€ + 43,20€ + 87,60€ 144,00 € 78,00 €
MADO Fakturácia
a) monoverzia 87,60 € 25,20 € 18,00 €
b) multiverzia 132,00 € 30,00 € 21,60 €
MADO Dlhodobý majetok
a) monoverzia do 5 kariet zdarma zdarma zdarma
b) monoverzia do 100 kariet 110,40 € 42,00 € 27,60 €
c) monoverzia nad 100 kariet 264,00 € 54,00 € 32,40 €
d) multiverzia do 100 kariet 150,00 € 54,00 € 32,40 €
e) multiverzia nad 100 kariet 306,00 € 60,00 € 36,00 €
Doplnky Cena
inštalácia na každé ďalšie PC 60,00 €Vedenie účtovníctva, ekonomický softvér Humanet
Webdesign DUFEKSOFT - tvorba webstránok a softvéru na mieru
Aby sme mohli zlepšovať služby na www.madosoft.sk, využívame cookies. Viac info.